วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว


....ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว....

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกสาวคนสวยของครอบครัว(จันทร์แจ่มใย)เพราะมีพี่ชายและน้องชายเกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 เรียนประถมถึงมัธยมที่โรงเรียนวัดดอนตลุง ปวช.การบัญชีที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ปวส.การตลาดที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.ตรีการจัดการทั่วไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปัจจุบันสอนเด็กบริบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู.

ไม่มีความคิดเห็น: